Online objednávka služeb


Objednávka

Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Objednávám:
Geometrický plán pro:- vyznačení budovy v katastru
- změnu vnějšího obvodu budovy
- rozdělení pozemku
Vytyčení vlastnických hranic
Polohopisný a výškopisný plán
Zaměření přípojky:- kanalizace
- voda
- plyn
- elektro
Katastrální území:
Parcelní číslo pozemku, na kterém se práce provádí:
Po obdržení objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovat.